เนื้อหา

โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งบประมาณประจำปี2559

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัด

โครงการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน งบประมาณประจำปี2559

ในวันที่ 26-27 เมษายน 2559

ณ โรงเเรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ยโสธร