เนื้อหา

ประเพณีเเข่งเรือยาว ประจำปี 2558

 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ร่วมสืบสานประเพณี แข่งเรือยาว ประจำปี 2558

ในวันที่ 25 พฤษจิกายน 2558  ณ บริเวณบุ่งน้อย - บุ่งใหญ่ ท่าคำทอง แม่น้ำชี