มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี2559

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี2559

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2559

ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร