พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558

                                     “พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2558”

                              มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

                 ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

                                            วันที่ 14-15ฤศจิกายน พ.ศ. 2558