โครงการขอพรปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการขอพรปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการอบรมธรรมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๒ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

มมร.ยโสธร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดยโสธร) และประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย (จังหวัดยโสธร) และเป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดยโสธร ณ ห้องข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยโสธร

โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมและประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดยโสธรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

ถวายความอาลัยต่อการมรณภาพของพระครูวิฑูรฐิติคุณ (วิทูร ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ)

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยพระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ถวายความอาลัยต่อการมรณภาพของพระครูวิฑูรฐิติคุณ (วิทูร ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแรด ณ วัดดอนแรด ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เข้ามุฑิตาแสดงความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัยโสธรคนใหม่

ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส บุดดาพงษ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ามุฑิตาแสดงความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัยโสธรคนใหม่

มหามกุฏเปตองเกมส์ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดการแข่งขันมหามกุฏเปตองเกมส์ ครั้งที่ ๑ ณ สนามเปตอง วิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


วันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗


เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จบำเพ็ญกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๗ พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร และบุคลากรร่วมงานคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชชวิทยาลัย ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓