วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะขอพรปีใหม่ พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)

วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ นำโดยพระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะขอพรปีใหม่ พระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)