วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

ถวายความอาลัยต่อการมรณภาพของพระครูวิฑูรฐิติคุณ (วิทูร ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ)

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยพระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ถวายความอาลัยต่อการมรณภาพของพระครูวิฑูรฐิติคุณ (วิทูร ฐิตธมฺโม) อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแรด ณ วัดดอนแรด ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

เข้ามุฑิตาแสดงความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัยโสธรคนใหม่

ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส บุดดาพงษ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้ามุฑิตาแสดงความยินดีกับ นายชลธี ยังตรง เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัยโสธรคนใหม่

มหามกุฏเปตองเกมส์ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดการแข่งขันมหามกุฏเปตองเกมส์ ครั้งที่ ๑ ณ สนามเปตอง วิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๓๐ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ อาคารหอประชุม ชั้น ๑ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยมี พระมหาจิรายุทธ ปโยโค, ผศ. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ