สอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มมร. วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เยี่ยมให้กำลังใจการสอบและร่วมถวายน้ำปานะ การสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร จำนวน ๒ แห่งคือ สนามสอบวัดบูรพารามใต้ อำเภอทรายมูล และสนามสอบวัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Posted in กิจกรรม.