วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓

บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Posted in กิจกรรม.