มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร เข้าแนะแนวการศึกษาที่ โรงเรียน สอนแก้วว่องไววิทยา อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

Posted in กิจกรรม.