พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร ได้จัดโครงการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมี นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้เป็นตัวแทนของชาวจังหวัดกล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมีพระเทพวงศาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี

Posted in กิจกรรม.